Logopedia

Zapraszam do skorzystania z Terapii Logopedycznej

Terapia Logopedyczna polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych. Ich celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się – od wad wymowy po niemożność mówienia.

Często przyczyną logopedycznych zaburzeń może być zbyt długie karmienie butelką, używanie smoczka, zła pozycja spoczynkowa języka na dnie jamy ustnej, infantylne połykanie z tłoczeniem na zęby, częste infekcje górnych dróg oddechowych, nieprawidłowy tor oddechowy ustny a nie nosowy, alergie, złe napięcie mięśniowe, wady słuchu, udar mózgu i inne. Dopiero szczegółowe badanie i wywiad pozwalają postawić diagnozę i stworzyć zindywidualizowany plan terapii logopedycznej. Pracuję z dziećmi od 2 lat przez młodzież po dorosłych do 102 lat. Mam doświadczenie w pracy z pacjentami z niepełnosprawnością (spektrum Autyzmu, Aspergera, Zespół Downa, niewidomi, niedosłyszący … ). Zapraszam. Praca jest moją pasją:-).

  Środki 

W terapii logopedycznej używam klasycznych metod oraz innowacyjnych:-

* lalek teatralnych (różne techniki; pacynki, kukły, jawajki, marionetki, typu: mapety, prowadzone na stole i inne

*technik jogopedii

*elementów terapii ręki

*integracji sensorycznej SI

*masaży logopedycznych z aromatoterapią (manualnych)

*pinoterapii czy przy użyciu wałków jadeitowych, różnornych wibratorów logopedycznych 

*kinesiotaping mięśni twarzoczaszki i szyi

*ELEKTROSTYMULACJĘ zewnętrzną                              (prądy TENS i EMS I o niskim natężeniu) plus innowacyjny program z treningiem miofunkcjonalnym również przy użyciu krio czy produktów spożywczych

* wiele innych (szczegółowe informacje w gabinecie LogopediArt)

Na wszystkie wymienione techniki  ukończyłam kursy, szkolenia poświadczone certyfikatami. 

Brałam udział w Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej innowacyjnych metod, Konferencji Surdologopedycznej, Akademii Surdologopedy.  Jestem absolwentką studiów Logopedia Ogólna i Kliniczna w trakcie neurologopedycznej i surdologopedycznej  specjalizacji. Do pacjentów podchodzę indywidualnie, holistycznie i interdyscyplinarnie. Wychodząc z założenia, że wszystko jest jednością a nauka i sztuka winny być w służbie człowiekowi. Praca jest również moją pasją.

Cel

 • korygowanie wad wymowy, dyslalia; seplenienie międzyzębowe, boczne (wszystkie szeregi: szumiący, syczący, ciszący), rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm i inne.
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, połykania
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się
 • wywoływanie mowy (ORM o różnym podłożu, mutyzm wybiórczy)
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (poudarowa afazja, dyzartria)
 • podnoszenie jakości komunikacji językowej w przestrzeni prywatnej, zawodowej i artystycznej
 • rehabilitacja głosu (emisja w mowie, niedomykalność fałdów głosowych itp.) Jestem członkiem Polskiego Związku Rehabilitacji Głosu.
 • współpraca ortodontyczna (terapia miofunkcjonalna)  przy złej pozycji spoczynkowej języka, nieprawidłowym połykaniu, które mogą być przyczyną wad zgryzu, wysoko wysklepionego podniebienia  i konsekwencji w postaci aparatu ortodontycznego, który tylko na pewien czas niweluje skutki. Pracujemy nad przyczynami, by ortodontyczne leczenie nie było „syzyfową pracą”  itd. 

Efekty

 • wyrównanie opóźnień mowy
 • zlikwidowanie przyczyn i skutków zaburzeń mowy
 • wypracowanie sprawności językowej lub przywrócenie mowy w przypadku jej utraty
 • bardziej komfortowe funkcjonowanie w społeczeństwie, poprawę samopoczucia i jakości życia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.